Dôvera majiteľov

Znamená dôveru majiteľov mužstva v schopnosti manažéra.

Majitelia mužstva nedovolia uskutočniť transakcie, ktoré by ohrozili finančnú stabilitu mužstva.

Voliť vo voľbách na reprezentačného trénera je možné až keď Dôvera majiteľov dosiahne 20%.


UPOZORNENIE !!!
Po uvedení novinky "Trvalé prihlásenie" do praxe, sa dôvera majiteľov nemení. Pre zmenu (nárast) je potrebné sa prihlasovať častejšie.