Pokročilé zápasové taktiky

Pripravili sme úplne nový systém nastavenia taktiky na zápas (pokročilé zápasové taktiky), kde je možné ovplyvniť viaceré taktické nastavenia aj počas zápasu, podľa aktuálneho skóre alebo iných udalostí. Všetky potrebné informácie nájdete v menu Mužstvo - Nastavenie zápasu - Nastavenie taktiky. Taktiku je možné nastaviť pre konkrétny zápas, alebo si prednastaviť zápasové profily, pre ligové, priateľské alebo iné zápasy, ktoré sa potom automaticky použijú pre všetky zápasy toho typu. Taktický zápasový profil je možné po novom aj vymazať.

Taktické akcie menia taktické nastavenia v priebehu zápasu podľa jednej alebo dvoch zvolených podmienok.


Stiahnuť / pridať (vrátiť) ľubovoľnú formáciu počas zápasu

Tréner má možnosť počas zápasu stiahnuť alebo pridať ľubovoľnú formáciu z hry za určitých podmienok, a tak zlepšiť výkon svojho mužstva. Stiahnutú formáciu je možné vrátiť späť do zápasu.


Striedanie brankára

Tréner má tiež možnosť vystriedať brankára za náhradného podľa zvolených podmienok.


Zmeniť čas na ľade

Zmení čas, po ktorom sa na ľade striedajú formácie. Pôvodne nastavený čas je možné zistiť v obrazovke zápasu v štatistike formácií.


Kopírovať súperove formácie

Toto nastavenie spôsobí, že formácie budú na ľad nastupovať presne podľa súperových formácií, čiže prvá formácia nastúpi so súperovou prvou, druhá s druhou atď. V prípade, že túto možnosť zapnú obidvaja súperi, prispôsobuje sa hosťujúce mužstvo domácemu. Ak nastavíte na zápas 4 formácie, súper iba 3 a zapnete kopírovanie formácií, tak sa na zápase budú striedať len vaše prvé 3 formácie. Ak nastavíte na zápas len 3 formácie a súper nastaví 4, nebude možné použiť kopírovanie formácií.


Rozdelenie taktických bodov

Manažér má k dispozícii celkom 30 bodov na rozdelenie medzi jednotlivé tretiny a herné činnosti. Rozdelené body zvyšujú výkonnosť mužstva v danej hernej činnosti – útoku alebo obrane. Čím viac bodov, tým vyšší výkon. Na predĺženie je možné rozdeliť extra 10 taktických bodov.

Napríklad 'Taktické body ofenzíva 15 defenzíva 5' nastaví bonus 15:5 v prospech ofenzívy. Môžete použiť všetky body v jednej tretine alebo ich môžete rozdeliť rovnomernejšie na celý zápas. Body nastavené v prvej tretine sa použijú na celý zápas, ak nebude toto rozdelenie zmenené v ďalších tretinách. Ak mužstvo prekročí počas zápasu limit 30 bodov na jeden zápas, systém použije maximum zostávajúcich bodov v aktuálnej tretine a zvyšok zápasu sa odohrá s 0:0.
Napríklad nastavenie 20:0 znamená:
1. period - 20:0
2. tretina - 10:0
3. tretina - 0:0
Agresivita formácií

Manažér má možnosť počas zápasu meniť agresivitu podľa zvolených podmienok. Agresivita v spojení so silou a sebaovládaním hráča môže mať pozitívny vplyv na celkovú prevahu formácie na ľade, ale pri nízkom sebaovládaní hráčov spôsobuje častejšie vylučovanie. Úroveň agresivity ovplyvňuje aj rýchlosť ubúdania energie hráčov :

Nízka - spotreba energie: 100%
Stredná - spotreba energie: 102%
Vysoká - spotreba energie: 105%
Rež a rúbaj - spotreba energie: 111%

Viac info v sekcii Hra telom .


Mierenie streľby

Manažér môže nastaviť dve zmeny mierenia streľby na bránu počas zápasu.


PODMIENKY
Podmienky sa vyhodnocujú počas zápasu a určujú, či sa akcia vykoná, alebo nie. Keď sú všetky podmienky priradené k akcii splnené, akcia sa vykoná a je deaktivovaná do konca zápasu.None
Akcia sa vykoná po dosiahnutí zvoleného času zápasu, bez akýchkoľvek podmienok.
Prehrávame aspoň o ? góly (0 = remíza)
Vyhodnocuje sa raz pri dosiahnutí času akcie a potom vždy, keď dostaneme gól. Môžu byť použité aj záporné hodnoty. Napríklad -1, dostaneme gól a vyhrávame stále o 1 gól, táto podmienka sa vyhodnotí ako splnená.
Vyhrávame aspoň o ? góly (0 = remíza)
Vyhodnocuje sa raz pri dosiahnutí času akcie, a potom vždy, keď skórujeme. Môžu byť použité aj záporné hodnoty. Napríklad –1, ak skórujeme a prehrávame stále o 1 gól, táto podmienka sa vyhodnotí ako splnená.
Brankár dostal ? gólov počas ? minút
Vyhodnocuje sa vždy, keď dostaneme gól, ak sme dostali zadaný počet gólov v intervale rovnakom alebo menšom ako je zadaný čas, podmienka je splnená.
Príklad:
Góly sme dostali v čase 0:00 a 10:00
Brankár dostal 2 góly počas 11 minút – splnená podmienka
Brankár dostal 2 gólov počas 9 minút – nesplnená podmienka
Náš brankár stratil koncentráciu
Brankár môže stratiť koncentráciu a sebadôveru, keď dostane viac gólov v krátkom čase, ak sa to stane, bude táto podmienka splnená. Brankár ktorý stratil koncentráciu, chytá ďalej oveľa horšie, ako sú jeho schopnosti.
Súper stiahol ľubovoľnú formáciu
Vyhodnocuje sa raz pri dosiahnutí času akcie, ak už súper stiahol zo zápasu formáciu, podmienka bude splnená. Kontroluje sa znovu, keď súper stiahne ľubovoľnú formáciu neskôr.


UPOZORNENIE !!!
Pokiaľ robíte zmeny v nastaveniach taktiky na jednotlivý zápas cez , či už pridaním novej podmienky cez alebo len zmenou pôvodnej podmienky, tak treba túto zmenu potvrdiť tlačítkom .Jednotlivé taktické nastavenia je možné vytvárať aj mazať !!! Prednastavené sú “Doma“ a “Priateľské“ – Menu Mužstvo - Nastavenia zápasu .