Ďalšie atribúty

Vek
Vek hráča sa zvyšuje o jeden rok na konci každej sezóny. Keď hráč dosiahne svoj vekový horizont, jeho hlavné atribúty začnú pomaly klesať. Jediný atribút, čo neklesá (až od veku 41 rokov) je sebaovládanie.

Zmluva
Počet zostávajúcich dní hráčovej zmluvy.
V detailnom zobrazení vlastného hráča sa nachádza možnosť "Vyhodiť hráča". Vyhodení hráči s kvalitou nižšou ako 80 odchádzajú automaticky do dôchodku, ostatní sa snažia 'zamestnať sa' v iných mužstvách. Zmluvy všetkých hráčov budú automaticky predĺžené v prípade, že má mužstvo dostatok hotovosti na podpisový bonus. Počet dní na zmluve sa mení na začiatku prepočtu o 19:00 hod.
Týždne v mužstve (Dni) - je informácia, koľko týždňov (dní) je hráč v mužstve. Informácia o týždňoch sa mení v sobotu po prepočte (po 22:10) a informácia o dňoch sa mení o 00:00 a vidí ju iba manažér, ktorý má aktivovaný Sponzorský balík .
Hráčom vo veku 22 - 26 sa bude zmluva automaticky predlžovať o 72 - 80 dní, miesto doterajších 70 dní až do odvolania.

Zranenie
Typ zranenia a koľko dní bude ešte hráč zranený.

Plat
Denný plat hráča podľa jeho aktuálnej zmluvy. Plat pre chránených hráčov sa počíta podľa ich schopností, hviezdneho štatútu a podľa úrovne ligy. Zahraničný hráč v mužstve dostáva k svojmu zmluvne dohodnutému platu navyše bonus 15%. Plat hráčov, ktorí hrajú v sobotu repre zápas (základná zostava) a chýbajú svojmu materskému klubu, platí reprezentácia.

Štát
Štátna príslušnosť hráča.

Mužstvo
Mužstvo, s ktorým má hráč momentálne podpísanú zmluvu.

Kvalita
Veľmi dôležitá vlastnosť hráča, ktorá síce neovplyvňuje priamo jeho výkon na zápasoch, ale má veľký vplyv na rýchlosť tréningu. Navyše, keď atribút hráča dosiahne úroveň 250% kvality, tréning toho atribútu sa výrazne spomalí. Kvalita je určená výpočtom už pri "narodení" hráča a neskôr sa nemení. Hráči s kvalitou menšou ako 80 pri vyhodení z mužstva budú nenávratne vymazaný z hry a hráči s kvalitou väčšou ako 80 idú na trh ako voľní hráči.

Potenciál
Každý hráč má vekový horizont. Keď ho dosiahne, začnú sa zhoršovať jeho schopnosti. Hodnota potenciálu sa postupne znižuje, ako hráč starne a potenciál 0 % znamená, že hráč dosiahol svoj vekový horizont. Hráč s potenciálom 0% po zostarnutí si môže uchovať 0% potenciál ešte ďalší HA rok, toto sa môže stať pre hráča posledný krát pri zostarnutí z 33 na 34. Jeden hráč môže takto zostarnúť aj viackrát za svoj “život”.
Praktický rozdiel medzi hráčmi s potenciálom 20% a 50% je taký, že prvý dosiahne skôr svoj vekový horizont a začnú sa mu skôr zhoršovať schopnosti.
Čo sa týka záporného potenciálu, tak rýchlosť klesania atribútov nájdete v sekcii Tréning - Klesanie atribútov. Pokles potenciálu nájdete aj v rýchlych radách v červenej téme.

Index šikovnosti
Index šikovnosti je súčet hlavných atribútov hráča (bez formy a skúsenosti).

Slabé miesto brankára
Strelci, ktorí strieľajú na brankárove slabé miesto, majú lepšiu šancu dať gól. Tento atribút vidí iba aktuálny majiteľ hráča (nedá sa zistiť preskúmaním). V nastavení zápasu je možné zadať, na ktoré miesto pôjde väčšina striel mužstva alebo je možné nechať normálne nastavenie, v tom prípade sa streľba rozdelí rovnomerne. Toto nastavenie sa zobrazuje aj na stránke odohraného zápasu - iba na vlastných zápasoch.
Slabé miesto brankára sa dá odhadnúť preskúmaním viacerých zápasov, kde dotyčný brankár nastúpil.

Spokojnosť
Spokojnosť hráča funguje od jeho 23 roka a je ovplyvnená tým, ako často hráva ligové zápasy. Začína na úrovni 0% a hýbať smerom hore (100%) alebo dole (-100%) sa začína vtedy, ak je hráč v týme viac ako 9-týždňov. Každý ďalší týždeň nasleduje pohyb o +18% ak hráč hráva pravidelne (má odohrané 3-4 ligové zápasy za týždeň). Ak hráč nehráva (má odohrané 0 ligových zápasov za týždeň), tak spokonnosť klesá o -18%. V prípade, že hráč hráva striedavo (má odohrané 1-2 ligové zápasy za týždeň), tak spokojnosť stagnuje a nehýbe sa. Spokojnosť má význam len u nechránených hráčov – viac informácií je v časti Trh. Spokojnosť sa mení v sobotu začiatkom prepočtu o 19:00 hod a funguje iba v hlavnom týme.

Ak je hráč v mužstve spokojný, domácemu mužstvu stačí ponúknuť 75-100% najvyššej ponuky (podľa spokojnosti hráča), ak je nespokojný, musí ponúknuť 100-130% najvyššej ponuky.
Úrovne spokojnosti :
oddaný
šťastný
spokojný
potešený
neutrálny
znepokojený
nespokojný
deprimovaný
rebelantský


Lojalita
Vlastnosť hráča, ktorá ovplyvňuje možnosti podpísania novej zmluvy v aktuálnom mužstve nechráneného hráča.
Lojalita hráča sa dá zvýšiť kliknutím na ikonu "plus" priamo z karty hráča (naľavo od lojality).
Lojalita vyhodenému hráčovi klesne o jeden stupeň !!!

Verzie zmluvy :
1. zmluva na 70 dní , podpisový bonus 0, plat hráča sa vypočíta tak, že k tabuľkovému platu hráča sa pripočíta 1/70 časť z 45% aktuálnej najvyššej ponuky z iných mužstiev
2. zmluva na 70 dní , podpisový bonus 40% z aktuálnej najvyššej ponuky z iných mužstiev, tabuľkový plat hráča
3. zmluva na 140 dní , podpisový bonus 70% z aktuálnej najvyššej ponuky z iných mužstiev, tabuľkový plat hráča
4. zmluva na 210 dní , podpisový bonus 100% z aktuálnej najvyššej ponuky z iných mužstiev, tabuľkový plat hráča

Lojalita hráča môže mať 6 úrovní - možnosti zmluvy pre majiteľa hráča podľa jednotlivých úrovní budú takéto:

-3 : šanca udržať si hráča na 210 dní bude zvíťaziť nad ostatnými mužstvami pri navyšovaní jeho ponuky na trhu (možnosť automatickej ponuky) alebo hráčovi s lojalitou -3 je možné najvyššiu ponuku ešte nakoniec preponúknuť jeho majiteľom za 1,2-násobok, takto vzniknutá zmluva bude na 70 dní.
-2 : hráč bude akceptovať verzie zmluvy 4
-1 : hráč bude akceptovať verzie zmluvy 3, 4
+1 : hráč bude akceptovať verzie zmluvy 2, 3, 4
+2 : hráč bude akceptovať verzie zmluvy 1, 2, 3, 4
+3 : hráč zostane v mNužstve dovtedy, kým sa manažér nerozhodne predať alebo vyhodiť ho
       (hráčovi sa predlžuje zmluva každých 70 dní)

Vernostný bonus
Manažér bude môcť každú sezónu vybrať 1 hráča zo základnej zostavy, ktorému vyplatí tzv. vernostný bonus . Tento bonus zvýši natrvalo hráčovu lojalitu, ale na druhej strane môže mať negatívny vplyv na lojalitu iných hráčov, ktorí bonus nedostali. Vyplatiť bonus môžete cez linku "Zmluva" z detailu hráča alebo cez , ktoré nájdete tiež v detailnom okne hráča. O pozitívnom aj negatívnom vplyve budete detailne informovaní pred vyplatením konkrétneho bonusu. Lojalita sa nedá meniť u hráčov, ktorí sú aktuálne na trhu a týka sa to pozitívnej aj negatívnej zmeny. Na zmenu lojality hráča je potrebné splniť podmienku 20 odohraných zápasov a 300 minút za sezónu (rátajú sa zápasy základnej časti a playoff, playout nie). Výšku vernostného bonusu ovplyvňuje ekonomická úroveň mužstva a aktuálna lojalita hráča. (Neoficiálne, podľa odsledovaného, by mal mať vplyv na cenu počet fans, výška ligy a či je daný hráč odchovanec alebo kúpený.)

Oprava lojality - dočasné riešenie (ukončené)
Táto zdarma možnosť bude k dispozícii od 5.12.2021 a bude k dispozícii minimálne dve sezóny a maximálne do odvolania.
Možnosť zvýšiť lojalitu o jeden stupeň zdarma pre 2 hráčov za sezónu sa bude dať použiť naposledy na konci tejto sezóny (94), čiže do 22.4.2022 23:59 HA času.

V nadväznosti na opravu chyby pred pár týždňami (viď. novinku "Chyba juniorskej prípravky"), sme pripravili možnosť zvýšiť lojalitu o jeden stupeň zdarma (a bez ďalšieho hráča, ktorému sa zníži lojalita): 2 vybraným hráčom za sezónu. Ďalší, 3. hráč bude môcť dostať zvýšenie lojality "za peniaze" za rovnakých podmienok ako doteraz. Jednému hráčovi je možné zvýšiť týmto spôsobom lojalitu iba o jeden stupeň v jednej sezóne. Jednému hráčovi sa dá zvýšiť lojalita o jeden stupeň v jednej sezóne a potom o ďalší stupeň až v ďalšej sezóne. Hráči na zvýšenie lojality zdarma musia mať odohraný v sezóne aspoň jeden zápas a 5 minút na ľade.

Opravená chyba ovplyvnila hráčov, ktorí momentálne majú najviac 25 rokov, ale dovolíme použiť zvýšenie lojality zdarma na akéhokoľek hráča, nech tam už nespôsobíme ďalšie zmätky. Ale upozorňujeme, že táto možnosť bude k dispozícii iba na limitované časové obdobie, tak si veľmi dobre zvážte svoju cieľovú skupinu hráčov!Známka a ligová známka
V karte hráča pribudla nová informácia:
Známka - Je to hodnotenie hráča (jeho šikovnosti) v porovnaní s najlepším hráčom rovnakého veku v rámci celej Hockey Areny.
Ligová známka – Je to hodnotenie hráča (jeho šikovnosti) v porovnaní s najlepším hráčom rovnakého veku v rámci ligy prezerajúceho manažéra.

Štát
Štátna príslušnosť hráča.