Hra telom

Hráči pri hre telom využívajú nielen silu ale aj rýchlosť. Krídla využívajú viac rýchlosť ako silu, obrancovia a centri využívajú viac silu ako rýchlosť. Mierne sa upravila aj početnosť vylúčení podľa nastavenia agresivity. Hra telom má vplyv na prevahu mužstva na ľade, ale bude ovplyvňovať aj únavu hráčov a vylučovanie pri vyšších nastaveniach bude znateľne vyššie.
V štatistikách zo zápasu, v 'Hra telom' sme pri najsilnejších mužstvách narazili na strop maximálnej databázovej hodnoty (255), preto sme konštantou upravili ako sa hra telom ukladá do databázy a zobrazuje, aby sme dokázali zobraziť reálne hodnoty aj pre väčšiu hru telom. Všetky hodnoty hry telom sa budú zobrazovať o 20% menšie.

Nízka

spotreba energie: 100%
efektivita fyzickej hry: 100%
vylúčenia: 15%

Stredná

spotreba energie: 102%
efektivita fyzickej hry: 120%
vylúčenia: 35%

Vysoká

spotreba energie: 105%
efektivita fyzickej hry: 135%
vylúčenia: 65%

Rež a rúbaj

spotreba energie: 111%
efektivita fyzickej hry: 145%
vylúčenia: 100%