Kšeftovanie

Každú sezónu sa spočíta pre mužstvo celkový zisk (alebo strata) z predaja hráčov, ktorí boli predaní skôr než za 4 sezóny (280 dní) od ich získania do týmu. Z tejto celkovej čiastky se odpočíta suma, ktorá je nastavená ako tzv. „tolerovaný zisk na trhu“ - ten se líši podľa ligovej úrovne (napr. pre 3.ligu je 150 000 000, pre 2.ligu 172 500 000, pre 1.ligu 195 000 000).
Výška tolerovaného zisku aktuálne platná pre tvoj tým je zobrazená v záložke ´Zisk na trhu - sezóna´.

Výsledná suma sa stáva celkovým „kšeftárskym ziskom“ sezóny a nezapočítávajú sa do nej teda hráči predaní skôr ako 70 dní od ich získania do týmu, ani hráči predaní po viac než 280 dňoch v týmu.

Celkový kšeftársky zisk sezóny sa pripočíta (keď je väčší ako nula), alebo odpočíta od sumy - 'Zisk na trhu'. Tá je pre mužstvo vedená od začiatku jeho existence a započítavajú sa do nej všetky sezóny s výnimkou aktuálne prebiehajúcej a predchádzajúcej sezóny. Tj. ako posledná sa do úvahy berie sezóna o 2 nižšia, než je aktuálna. Aktualizacia 'Zisku na trhu' prebehne vždy pri prepočtu na novú sezónu, kedy se pripočíta ďaľšia uzavrená sezóna.

Vysvetlivky k tabulke kšeftárskych ziskov :

Manažér sa stáva kšeftárom, keď je 'Zisk na trhu' väčší ako nula. V tom prípade sa mu zvyšujú poplatky za niektoré funkcie v hre, viď zoznam nižšie. Zisk na trhu sa kšeftárovi znižuje vždy, keď zaplatí jeden z uvedených poplatkov, a to presne o sumu zvýšenia poplatkov – tato aktualizacia 'Zisku na trhu' prebehne okamžite po zaplatení daného poplatku. Manažér prestane byť kšeftárom, keď zisk na trhu znovu klesne pod nulu.

Kšeftárske EXTRA poplatky
Zisk na trhu 1 000 000 000 500 000 000 100 000 000
Predaj hráča 5% - 14% z výslednej ceny
Kľúčový hráč 200 000 000 100 000 000 20 000 000
Vernostný bonus 135 000 000 67 500 000 13 500 000
Tréningové sústredenie 60 000 000 30 000 000 6 000 000
Dôkladný prieskum hráča 4 000 000 2 000 000 500 000
Zvýšenie prevádzkových nákladov štadióna platí pre zázemie nad 100%


Všeobecné informácie:

Prečo bol status kšeftára zavedený?

Jedná se o systémový nástroj, ktorý má za účel obmedzit nadmerné obchodovánie s hráčmi za účelom zisku. „Kšeftovánie“ s hráčmi nieje na HA zakázané, ak dosiahnu však zisky mužstva z predeje hráčov, ktorí sú v týme krátku dobu (menej ako 4 sezony), určité hranice, je manažér obmedzený navýšením poplatkov za niektoré funkcie v hre a ďalej „zdanením“ predaje takýchto hráčov až do 14% predajnej čiastky. Zmyslom je zachovať konkurencieschopnost i pre manažérov, ktorých herná stratégia nieje primárne zameřaná na obchodovanie s hráčmi.


Ako sa dá statusu kšeftára zbaviť?

Pri každom prepočte na novú sezónu sa čiastka celkového 'Zisku na trhu' aktualizuje o ďalší uzavretú sezónu – jedná sa vždy o predminulú sezónu, tj. aktuálnu sezónu minus 2 (napr. v prebiehajúcej 90. sezóne je poslednou započítanou 88. sezóna). Pokiaľ manažér prestane byť aktívny na trhu, za každú uzavrenú sezónu bez zisku z predaje hráčov sa mu odpočíta čiastka „tolerovaného zisku“ (líši sa podľa ligovej úrovne). Kšeftársky status sa dá teda stratiť obyčajnou neaktivitou pri obchodovaní a čakaním.

Druhá cesta je znížiť celkový Zisk na trhu na nulu platením kšeftarských poplatkov – je možné využiť napr. prieskumy hráčov za zvýšenú cenu, alebo zaplatením poplatkou za klúčového hráča, tréningové sústredenie v juniorskej prípravke alebo vernostný bonus – zaplatená suma sa ihneď odpočítavá od 'Zisku na trhu'. Sledovaním celkovej čiastky 'Zisku na trhu' sa dá pomerne presne monitorovať, kolko ešte zostáva ku zbaveniu sa titulu „kšeftára“. Do kšeftárskych poplatkov sa radia i mierne zvýšená cena za chod štadióna u manažérov, ktorí sú „kšeftári“ – tieto poplatky sú rovnako priebežne odpočítané od 'Zisku na trhu'.Informácie spísal manažér SpeedyG|HLP .