U23 mužstvo

Možnosť manažovať svoje U23 mužstvo , prepojené na hlavné A alebo B mužstvo (aj na obe samostatne). Tu sú podrobnejšie informácie:

1. Samostatná ligová štruktúra s názvom "Medzinárodná liga U23" v ktorej hrajú všetky U23 mužstvá.

2. Založenie U23 mužstva naviazaného na zvolené HLAVNÉ mužstvo (A alebo B). Pre tento krok manažér musí vybrať minimálne 20 hráčov vo veku 17-23 na okamžitý presun do U23 mužstva. Nie je možné vybrať hráčov ktorí su na trhu. Pri nedostatku hráčov nie je možné vytvoriť U23 mužstvo.

3. Po úspešnom zvolení hráčov nasleduje voľba konkrétneho voľného mužstva v U23 štruktúre.

4. Presun hráča medzi mužstvami:

5. Spoločný maximálny limit počtu hráčov je 64, ten istý limit bude platiť aj pre hlavné mužstvo, ktoré nemá U23 mužstvo. Minimálny limit hráčov je 20 platný samostatne pre HLAVNÉ aj U23 mužstvo.

6. U23 mužstvo nemá žiaden príjem a náklady na hráčov idú z hotovosti hlavného mužstva.

7. Tréningové a regeneračné priestory sú zdieľané s HLAVNÝM mužstvom.

8. Prieskum hráčov je zdieľaný s hlavným mužstvom.

9. Skúsenosti zo zápasov = rovnaká skúsenosť pre všetky U23 mužstvá podľa cca 3 ligovej úrovne.

10. Zrušenie U23 mužstva.
11. Individuálne štatistiky hráča pri presune do U23 mužstva budú uložené a potom pri návrate do HLAVNÉHO mužstva sa obnovia tieto uložené
12. 24 roční hráči v U23 mužstve na konci sezóny po zostarnutí hráčov

U23 mužstvo je možné opustiť ihneď v Menu Manažér - B/U23 mužstvo. Všetci hráči budú automaticky presunutí do hlavného A mužstva.