Zázemie

Úrovne zázemia :
Tréningové priestory
Zvyšujú rýchlosť tréningu hráčov (viac v sekcii Tréning )

Regeneračné priestory
Zlepšujú rýchlosť regenerácie hráčov.
Je ideálne ak sú Tréningové a Regeneračné priestory zhruba rovnaké (+-15), vtedy hráči zregenerujú 33 bodov späť do energie. V prípade väčšieho rozptylu je tu možnosť, že hráč nezregeneruje späť na 100%. Pri regeneračných priestoroch 0% hráči regenerujú iba 19 bodov späť do energie !!!

Juniorská prípravka
V juniorskej prípravke sa sústreďujú všetky mladé hokejové talenty a pripravujú sa na svoj vstup do seniorského mužstva. Tých, ktorí dosiahnu dostatočný vek a schopnosti, je možné v menu Mužstvo - Juniorská prípravka vybrať a zaradiť do seniorského mužstva. Manažér mužstva môže rozhodnúť, ktorí budú v mužstve pokračovať a ktorí nie.

Akých dobrých hráčov vlastne môžem dostať z juniorskej prípravky a od čoho to závisí ?
Počiatočná vytrénovanosť hráča závisí od úrovne juniorskej prípravky a od jeho kvality a veku. Úroveň juniorskej prípravky neovplyvňuje kvalitu nových hráčov, takže na každej úrovni juniorskej prípravky je rovnaká pravdepodobnosť, že nový hráč bude mať kvalitu 100%.

Hráč príde z juniorky so zmluvou na pár (4-50) dní a denným platom 0.

!!! Nie je možné skúmať hráčov v juniorskej prípravke, pokiaľ je výška tohto zázemia 0%.

Roztlieskávačky
Zvyšujú motiváciu mužstva na zápasoch.

Oddelenie prieskumu
Toto oddelenie poskytuje manažérovi dôležité informácie na viacerých miestach v hre. Informácia z oddelenia prieskumu sa dá jednoducho identifikovať podľa týchto dvoch ikoniek :
- znamená odhadovanú hodnotu,
- znamená presnú hodnotu.

Prieskum zápasu - aktivuje sa kliknutím na linku 'Preskúmaj!' v okne zápasu a výsledok je prehľad umiestnenia gólových striel. Takýto prieskum stojí manažéra 2 prieskumy z juniorskej prípravky a bude uchovaný 70 dní. Po preskúmaní zápasu sa už nebude zobrazovať kam mužstvá mierili strely, v prípade že ani jedno z mužstiev nie je vlastnené skúmajúcim manažérom.

!!! Nie je možné z Ačka preskúmať zápas, v ktorom sa nachádza jeden z tímov z ligy, v ktorej sa nachádza manažérov B tím a naopak !!!

Prieskum hráča - v prípade špeciálneho záujmu o niektorého hráča je možné zadať v oddelení prieskumu (alebo na karte hráča) jeho dôkladné preskúmanie. Po ukončení dôkladného prieskumu budú k dispozícii niektoré atribúty hráča, ktoré boli dovtedy skryté a u cudzích hráčov aj ich schopnosti. Takto je možné preskúmať 3 hráčov za deň (okamžitý prieskum; 0 dní) alebo jedného hráča (od 1 - 16 dní) a výsledok prieskumu bude k dispozícii po prepočte po 22:10 hod.
Hráča je možné (okrem dôkladného prieskumu za peniaze) preskúmať aj okamžite, čo stojí manažéra 3 prieskumy z juniorskej prípravky. Tento prieskum je možné uskutočniť na karte hráča po kliknutí na kvalitu/potenciál. Po kliknutí na spomínanú kvalitu/potenciál manažér uvidí koľko takýchto prieskumov ešte môže vykonať. Ak už nemáte k dispozícii prieskumy z juniorskej prípravky, tak dôkladný prieskum hráča nieje nijako obmedzený a môžete skúmať hráčov až do minutia hotovosti.
Dôkladný prieskum hráča bude uchovaný 2 reálne roky, čo v časopriestore HA znamená cca 10,5 sezóny (ráta sa od nasledujúceho dňa a končí po prepočte).
V prípade, že chcete vedieť, aké hodnoty kvality a potenciálu ukazuje Vášmu hráčovi, keby nebol preskúmaný, tak viete kliknúť na kvalitu/potenciál na karte hráča a tieto hodnoty sa Vám ukážu. Toto samozrejme platí iba pre tých manažérov, čo majú Sponzorský balík .


Vlastných hráčov bez skúmania vidí manažér v rôznych rokoch nasledovne:
17 rokov
Kvalita - odhad hodnoty (presná hodnota u preskúmaného hráča)
Lojalita - neznáma hodnota
Potenciál - neznáma hodnota

18-19 rokov
Kvalita - presná hodnota
Lojalita - odhad hodnoty (u všetkých svojich hráčov a u cudzích preskúmaných hráčov)
Potenciál - neznáma hodnota

20-21 rokov
Kvalita - presná hodnota
Lojalita - presná hodnota u svojich hráčov, odhad hodnoty u cudzích preskúmaných hráčov
Potenciál - odhad hodnoty

22+ rokov
Kvalita - presná hodnota
Lojalita - presná hodnota u svojich hráčov, odhad hodnoty u cudzích preskúmaných hráčov
Potenciál - presná hodnota

U cudzích hráčov bude vidieť presné hodnoty KVALITY a POTENCIÁLU až od veku 29+. V prípade, že chcetet vedieť aj lojalitu, je potrebné hráča preskúmať. Ale aj v tomto prípade uvidíte iba kladnú (+) alebo zápornú (-) hodnotu, nie presné číslo.


POČET VOĽNÝCH PRIESKUMOV V JUNIORSKEJ PRÍPRAVKE PODĽA VYBUDOVANÉHO ZÁZEMIA "PRIESKUM".

                    0 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 0
    1 % až   18 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 1
  19 % až   31 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 2
  32 % až   43 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 3
  44 % až   56 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 4
  57 % až   68 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 5
  69 % až   81 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 6
  82 % až   93 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 7
  94 % až 100 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 8
Maximálny počet prieskumov je 2500.

Počet najvyšších uložených prieskumných pokusov obmedzujeme okamžite na 2500 a od začiatku novej sezóny na 2000. Zároveň sme nastavili hranicu, po ktorú odteraz budú rásť tieto pokusy a to 500. Po dosiahnutí tejto hranice odteraz už prestanú ďalšie pokusy pribúdať, až kým mužstvo pokusy znovu neminie pod 500. Počet celkových pokusov aj ostatných mužstiev sa odteraz zobrazuje v Mužstvo - TOP16 v prvej tabuľke.Oddelenie marketingu
Stará sa o obchod a vzťahy s fanúšikmi.
Na úspešný predaj darčekových a reklamných predmetov nestačí mať v mužstve iba hviezdnych hráčov, ale aj dostatočnú úroveň oddelenia marketingu. Svojou činnosťou v oblasti vzťahov s fanúšikmi oddelenie marketingu pozitívne ovplyvňuje odchod a príchod fanúšikov do fanklubu