Odmeny

V Menu Liga - Odmeny je možné nájsť výšku odmien za umiestnenie mužstva :