Postup nastavenia formácií a náhradníkov

Zostava a náhradníci - PP/PK - Nájazdy - Asistent

V menu Hráči - Zostava - Formácie je možné vytvárať a nastavovať formácie.


Nastavenie brankárov. V podmenu Formácie, v hornej časti obrazovky v podsekcii Brankári – po kliknutí na tlačidlo “Pridať brankárov“ si zo zoznamu všetkých hráčov, vyberiete tých, ktorých plánujete priebežne stavať na post brankára tým, že im nastavíte v kolónke výberu písmeno G. Potom kliknete na tlačidlo “Pridať“ a do zostavy sa vám pridajú vybratí brankári. Teraz treba nastaviť prioritu, podľa ktorej sa určí, ktorý z nich nastúpi na zápas ako prvý a druhý brankár. Nastavíte to zmenou čísla pri brankárovi v stĺpci “Prio“ a potvrdením tlačidlom “uložiť zmeny“. Kto má toto číslo najvyššie, ten nastúpi na zápas ako prvý brankár, kto nižšie ten ako druhý. Ostatní s ešte nižšou prioritou sa dostanú k slovu len v prípade výpadku niektorého z tých hráčov, ktorí majú vyššiu prioritu. Príklad : máte troch brankárov s prioritami 3, 2 a 1. Na zápas nastúpi do brány ten s prioritou 3 a druhý brankár bude ten s prioritou 2. V prípade, že brankár s prioritou 3 je zranený, automaticky sa v zápase použije ako prvý brankár ten s prioritou 2 a ako druhý ten s prioritou 1.

Ďalej treba nastaviť formácie . V podmenu Formácie sa nachádza tiež časť, v ktorej sa dajú prezerať, upravovať a vytvárať formácie. Po kliknutí na tlačidlo “Vytvoriť“ sa zobrazí okienko, kde treba zadať názov formácie a po stlačení “Pokračovať“ sa otvorí zoznam hráčov, z ktorého treba vybrať všetkých 5 hráčov do novej formácie. Treba vybrať centra (C), pravé a ľavé krídlo (RW, LW) a pravého a ľavého obrancu (RD, LD). Takýmto spôsobom si vytvoríte formácie. Potom im treba – podobne ako pri brankároch – určiť priority. Aj napriek tomu že môžete mať vytvorených až 20 formácií, na zápas nastúpia najviac 4 s najvyššou prioritou.

Formácie a brankárov je možné zapínať a vypínať nastavením zaškrtávacích políčok L1-L4. Vypnutý hráč (formácia), ktorý nemôže byť použitý v zápase, je indikovaný zobrazením v sivej farbe. Každú zmenu vo formáciách alebo v brankároch treba potvrdiť stlačením tlačidla “Uložiť zmeny“ . So Sponzorským balíkom môžeš jednoducho prepínať medzi prednastavenými zostavami, čo si vieš nastaviť v menu Manažér – Nastavenia. To, ktorá zostava L1-L4 nastúpi na zápas, si nastavuješ v menu Mužstvo - Nastavenie zápasu.Ďalšie nastavenie sa týka náhradníkov. Toto nastavenie sa vykonáva v podmenu Náhradníci. Je možné samostatne zvoliť náhradníkov na pozíciu center, krídlo a obranca. Nového náhradníka pridáte kliknutím na tlačidlo “Pridať“ v príslušnej časti. Podobným spôsobom ako brankára je zo zoznamu hráčov možné vybrať maximálne 12 náhradníkov každého typu. Následne sa vám všetci objavia v zozname náhradníkov. Tu im opäť treba nastaviť prioritu. Ten s najvyššou prioritou bude ako prvý zaskakovať za vypadnutého hráča vo formácii. Ako vlastne fungujú náhradníci? Veľmi jednoducho. Ak vypadne niekto z formácie a nemôže hrať (napríklad zranenie, reprezentačné povinnosti alebo vyradenie hráča červenou rukou kvoli zlepšeniu formy - možnosť iba pre Sponzorský balík), tak sa náhradník s najvyššou prioritou presunie na jeho miesto a v zápase automaticky bude hrať v danej formácii. Ak sa hráč zraní počas zápasu, zápas dohrá, ale ďalšie dni sa bude liečiť, v danom zápase za neho teda náhradník nenastúpi. Nastúpi až do nasledujúceho stretnutia, v ktorom zranený hráč z formácie nenastúpi.


POZOR !!! V prípade ak kúpite hráča počas prepočtu a ten už odohral zápas za svojho predchádzajúceho majiteľa, tak v tomto prípade už nemôže odohrať zápas aj za Váš tým !!! V lepšom prípade bude vymenený za náhradníka, v horšom prípade skončí zápas kontumáciou.


Vymeniť hráča vo všetkých formáciách

Je nová funkcia Sponzorského balíka. V detaile/editore formácie je odteraz možná automatická výmena zvoleného hráča vo všetkých formáciách v ktorých sa nachádza. Táto funkcia značne zjednoduší prácu napríklad pri nahradení hráča, ktorý odišiel z mužstva a nachádzal sa vo viacerých formáciách. Funkcia sa zapína aktiváciou zaškrtávacieho políčka “Vymeniť vo všetkých formáciách”. Systém zobrazí aj informáciu o všetkých formáciách v ktorých sa hráč nachádza.
UPOZORNENIE – pri tejto funkcii treba dávať obzvlášť pozor, nakoľko ak má manažér vytvorených viacero formácií s tými istými hráčmi ale rôznymi taktikami, tak hráči budú automaticky vymenení aj v neaktívnych formáciách. Taktiež bude vo všetkých formáciách znížená aktuálna zohranosť formácií.


Aktuálna zostava

V menu Hráči - Zostava sa zobrazí aktuálna zostava, ktorá bude použitá v nasledujúcom zápase. Náhradníci sú označení ako NAH za menom. V prípade nekompletného nastavenia zostavy (zranenia, málo náhradníkov) sa tu zobrazí zostava tak, ako bude automaticky vygenerovaná systémom.