Kľúčový hráč

Existuje možnosť ako si udržať v mužstve hráčov s nižšou lojalitou. Raz za 40 týždňov môže manažér zvoliť tzv. kľúčového hráča mužstva. Kľúčový hráč nepôjde automaticky na trh s nechránenými hráčmi, ale nebude možné ho ani predať ani vyhodiť. Túto možnosť nájdete tak, že kliknete na malú ikonku pri lojalite na karte hráča. Po kliknutí na túto ikonku sa dozviete aj podrobnejšie informácie o tejto novej fukcii. Hráčovi sa predlžuje zmluva každých 70 dní.

Po zrušení statusu "kľúčového hráča", hráčovi pokračuje zmluva ďalej, ale jeho spokojnosť klesne na -100 % , čo môže ovplyvniť jeho ďaľšiu zmluvu - sleduj Spokojnosť hráča. Ak je hráčova zmluva menšia ako 8 dní a status "kľúčového hráča" sa zruší, tak hráč ide automaticky na nechránený trh (NT) a zmluva sa upraví na 8 dní.

Kľúčového hráča je možné mať IBA v hlavnom týme !!!


Základné vlastnosti kľúčových hráčov: Kľúčového hráča je možné zmeniť raz za 40 týždňov. Ďalšiu zmenu bude možné spraviť o xy týždňov!


Informácia :
  • V prípade, že sa na trhu objaví hráč, ktorý má poznámku na karte hráča "Kľúčový hráč", tak tento bonus sa po predaji "vymaže" (takýto stav môže nastať po zániku mužstva, kedy idú na trh hráči z reprezentácií)
  • Ak potrebujete zistiť, kedy bude možné zmeniť "kľúčového hráča", tak jednoducho kliknete na ľubovoľného hráča (okrem lojality +3), dáte zvýšiť lojalitu -> kľúčový hráč a tam uvidíte vyššie spomínanú hlášku, kedy je možné túto zmenu vykonať.