Vyhľadávanie

Hráčov na trhu je možné odfiltrovať podľa jednotlivých kategórií a podľa iných kritérií - národnosť, maximálne a minimálne atribúty, maximálna a minimálna cena a ďaľšie. Doplnené vyhľadávanie na trhu podľa známky.

V prípade zobrazenia kategórie "Všetci" sú jednotlivé kategórie hráčov rozlíšené farbami :

voľní hráči čiernou

predávaní hráči modrou

nechránení hráči červenou

hráči s dresmi, ktoré ešte neboli použitéVyhľadávanie momentálnej ponuky na trhu hráčov prebieha v menu Hráči - Trh.
V tomto menu nájdete aj :