Reprezentácia

Majstrovstvá sveta
Majstrovstvá sveta seniorov sa konajú každú nepárnu sezónu a voľby manažérov do seniorských reprezentačných mužstiev prebiehajú počas prvého týždňa párnej sezóny.

Majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov (U20) sa konajú každú párnu sezónu a voľby prebiehajú počas prvého týždňa nepárnej sezóny.

Reprezentačné zápasy sa hrajú v sobotu.

Voľby
Kandidovať vo voľbách môže každý manažér. Voliť je možné iba vo svojej skutočnej krajine (podľa IP adresy) a iba vteda, ak Dôvera majiteľov dosiahne min 20% . Každý manažér má iba jeden hlas a je možné ho zmeniť. Voliť sa môže aj v krajine, kde má manažér svoj B-tým. Výsledky volieb sú v nedeľu 00:01. V prípade, že výsledok volieb je nerozhodný, rozhodne náhodný faktor (NF) v pondelok po 19:00 hod. V tomto čase preberajú reprezentáciu aj zvolení manažéri. Kandidatúru na repre trénera nie je možné zrušiť.

Hráči
Hráči základnej zostavy v reprezentácii chýbajú svojmu materskému klubu v sobotných zápasoch. Plat týchto hráčov platí reprezentácia a nie materský klub. Hráči majú vyšší tréning, väčšie skúsenosti a hráčov si viac všímajú iní manažéri, čo zväčšuje jeho trhovú cenu. Hráči národného mužstva budú vždy zobrazení s národným dresom. Maximálny počet hráčov v reprezentácii je 35.

Prieskum
Reprezentačný manažér má k dispozícii špeciálny prieskum na vyhľadávanie hráčov vhodných do mužstva. Tento prieskum sa vykonáva v konkrétnej lige, zvolením možnosti "Preskúmaj" v menu Liga - Tabuľka - Info. Je možné ho použiť 1 raz za deň. Prieskum hľadá vždy v rozmedzí +/- 1 rok a ukáže maximálne 5 náhodne vybraných hráčov. Iná možnosť ako prekúmavať hráčov je klasickým spôsobom a to v karte hráča po kliknutí na kolonku "Prieskum" a to za peniaze alebo kliknutím na karte hráča na "kvalitu / potenciál", kde systém za preskúmanie hráča zoberie 3 prieskumy z juniorky.

Nálada
Nálada v reprezentácii klesá a stúpa podľa nastavenia dôležitosti zápasov (náladu neovplyvňujú priateľské zápasy). Počiatočná nálada na začiatku každej sezóny je chladná.

Špeciálne pravidlá
V prípade reštartovania mužstva, v ktorom hrajú reprezentanti, títo nie sú vymazaní, ale opustia mužstvo po zániku (nie po odchode manažéra) a automaticky sa dostanú na trh.

Z reprezentácie nie je možné vyhodiť hráča, ktorý je v mužstve menej ako 2 týždne. Počet týždňov strávených v reprezentácii sa zobrazuje pre každého hráča v menu Repre - Hráči v stĺpci Týž.

Pridávať a vyhadzovať hráčov nie je možné počas sezóny, v ktorej prebiehajú majstrovstvá sveta. Výnimka je posledný a prvý týždeň sezóny vtedy je možné meniť hráčov bez ohľadu na majstrovstvá sveta.

Ďaľšie informácii k reprezentácii nájdete v sekcii Systém ligy, turnajov, reprezentácie.