Tréning

Tréning hráčov prebieha automaticky každý deň po zápase. V prípade, že mužstvo zápas nenaplánuje a neodohrá, tréning prebehne po 22:10 hod.

Nastavenie tréningu pozostáva z dvoch častí :
- vytvorenie tréningových režimov v menu Hráči - Režimy
- priradenie jednotlivých režimov k hráčom v menu Hráči - Tréning

V okne Tréning sa zobrazujú hráči, ich atribúty a pokrok v tréningu za predchádzajúci deň (Tré). Pohyb atribútu znázorňuje aj zelená šípka (nárast) alebo červená šípka (pokles).

Zvolením tréningového režimu v riadku hráča je možné nastaviť tréning alebo voľno pre jednotlivých hráčov. Zmeny v nastavení treba potvrdiť tlačidlom "Potvrď" .

Výška atribútu závisí od kvality hráča. Totižto hráč si vie vytrénovať atribút max. do výšky 2,5* násobku kvality. Potom sa tréning daného atribútu výrazne spomalí.

Maximálna výška každého atribútu je 255. Prípadné aktivovanie dresu, ktorý má zvýšiť atribút hráča o 10 bodov, sa tento atribút aj napriek tomu nenavýši.

Tréning a skúsenosť z priateľských zápasov bude rýchlejší pre hráčov, ktorí majú odohraných málo ligových minút (alebo žiadne).

Výraznejšie skoky tréningov (smerom dole) nájdete v tabuľke poklesov tréningov.


Automatický tréning (označuje sa písmenom A pred menom hráča v menu Hráči - Tréning)

Upozornenie :
 • Je nutné držat energiu hráča čo najvyššie (100), ináč v kombinácii s nízkou energiou a malým časom na ľade (icetime) sa môže stať, že tréning hráča bude veľmi malý.Kedy hráč trénuje najlepšie?

Aby hráč trénoval čo najviac, potrebuje :
 • v prvom rade mať vysoký čas na ľade (icetime) - aspoň 30+ minút na zápas. Čiže okrem základnej formácie by mal hrávať aj špeciálne formácie ako (PP, PK a iné). Treba však dávať pozor aj na energiu hráča. V prípade príliš vysokého času na ľade (icetime-u), bude energia hráčovi klesať a nestihne zregenerovať na ďalší zápas, čo môže ovplyvniť jeho ďalší tréning a to nasledovne :
  Energia 100 - odohrané minúty 33+ = tréning max = po zápase netrénuje, energia sa zhorší
  Energia 100 - odohrané minúty 33 = tréning max = po zápase netrénuje, energia zostáva
  Energia 100 - odohrané minúty 33- = tréning menší = po zápase trénuje ešte aj na lavičke (na lavičke trénuje menej)
  Energia menej ako 100 - odohrané minúty 33+ = tréning max = nemá čas na regeneráciu, energia sa zhorší
  Energia menej ako 100 - odohrané minúty 33 = tréning max = nemá čas na regeneráciu, energia zostáva
  Energia menej ako 100 - odohrané minúty 33- = tréning menší = po zápase už netrénuje, energia sa dopĺňa namiesto tréningu na lavičke
 • výška tréningu zavisí aj od zázemia štadióna, hlavne od tréningových priestorov (čím väčšie, tým lepší tréning), ale netreba zabúdať ani na regeneračné priestory, aby hráči stíhali regenerovať po zápasoch a mali dostatočnú energiu.
 • výšku tréningu ovplyvňuje aj kvalita hráča. Čím je kvalita vyššia, tým hráč lepšie trénuje a zároveň výška kvality hráča má vplyv na dosiahnutú výšku atribútu (2,5* násobok kvality).
 • výšku tréningu ovplyvňuje aj potenciál hráča. Ten rozhoduje nielen o tom, ako dlho hráč bude trénovať ale ovplyvňuje aj výšku tréningu. Čím nižši potenciál, tým nižší je tréning.

Najlepšie tréningy hráči dosahujú v reprezentácii, potom sú to Svetová liga, Pohár národných šampiónov, Národný pohár a aj samotná liga. V priateľských zápasoch už hráči dosahujú menšie tréningy.Ako trénovať jednotlivé atribúty hráčov?

Hráči sa trénujú podľa toho, aké taktické špecializácie formácií hrávate.

Príklad :
Zvolená taktika formácie bude "Protiútoky". Čiže taktické profily hráčov na krídle sú Rýchly (RÝC), na centri Tvorca (TVO) alebo Nahrávač (NAH) a u obrancov je to Nahrávač (NAH) alebo čistý (ČIS). V ďalšej tabuľke nižšie už vidíme ako tieto taktické profily hráčov trénovať. Samozrejme toto sú hlavné atribúty a okrem nich treba hráčom dotrénovať aj vedľajšie atribúty ako napr. sebaovládanie hráčov kvoli vylučovaniu. Popis jednotlivých atribútov nájdete v návode - základné atribúty.

PS: Hráč v zápase využíva všetky svoje atribúty, a preto je normálne, keď natrénuje iný atribút ako má nastavený v tréningovom režime.