Prospecty

Prospectami sa označujú hráči do 26 rokov a ide o nasledovné prospecty :


Platinum – sú označovaní hráči, ktorých ligová známka je 96-100%

Gold - sú označovaní hráči, ktorých ligová známka je 91-95%

Silver - sú označovaní hráči, ktorých ligová známka je 86-90%

Bronze – sú označovaní hráči, ktorých ligová známka je 81-85%