Zohranosť formácie

Hráči, ktorí spolu hrávajú často, sa zohrávajú, zvyšuje sa im výkonnosť, toto reflektuje atribút formácie Zohranosť.

Ako pomáha formácii na zápase zohranosť ?
Jednoducho, pri každej útočnej akcii zvyšuje šancu (čím vyššia zohranosť, tým vyššia šanca), že sa formácii podarí uskutočniť špeciálna taktická útočná akcia. Pri nej hráči využívajú svoje atribúty rovnako ako pri bežnej útočnej akcii, vďaka zohranosti majú vyššiu šancu na skórovanie.

Ako dlho trvá zohrať formáciu na 100% ?
Túto odpoveď nájdete v rýchlych radách v červenej téme. (Platí ak je max. zohranosť formácie 100%)

Maximálna zohranosť formácie závisí vždy od aktuálne nastavenej taktickej možnosti formácie a od výkonnosti jednotlivých hráčov vo formácii na ich pozíciách vo formácii (Taktické profily).

Nemusíte sa báť, že sa zníži zohranosť formácie pri zmene jej taktiky – mení sa len maximálna zohranosť a aktuálna zohranosť bude klesať postupne počas nasledujúcich dní, ak bude maximálna zohranosť nižšia než aktuálna. Spomalili sme zhoršenie aktuálnej zohranosti formácie, ktorej zohranosť je vyššia ako jej maximálna zohranosť, približne z 10% za zápas, na 3% na zápas.

Systém hry si bude 'pamätať' zohranosť vašej formácie, ktorá už neexistuje, čiže napríklad po zaradení nového hráča do formácie alebo po vymazaní formácie. Tento systém pri znovuvytvorení tejto formácie použije túto uloženú zohranosť. Uložená zohranosť neexistujúcich formácií sa ale bude, samozrejme, časom pomerne rýchlo znižovať!

Pri výmene hráča vo formácii sa jej zohranosť zníži o 25%, takže po výmene 4 hráčov ostane vo formácii iba jeden z pôvodného zloženia a zohranosť formácie bude 0%. Formácia s náhradníkom sa zohráva o 25% pomalšie za každého náhradníka.

INFO : ...na zápase sa použije pre formáciu hodnota max. zohranosti v prípade, že max zohranosť je nižšia ako aktuálna zohranosť.