Cena vstupenky

Cena vstupenky sa použije na domácich zápasoch. Peniaze zo vstupného sú hlavným príjmom každého mužstva, preto treba pred každým domácim zápasom uvážlivo nastaviť cenu vstupenky. Ako pomôcka funguje Oddelenie prieskumu , kde je vždy odhadnutá ideálna cena vstupenky z pohľadu príjmu. Hra sa snaží simulovať divácku zaujímavosť každej ligy podľa rozdielov medzi mužstvami. Cena vstupného na zápas sa nastavuje v menu Mužstvo - Nastavenie zápasu.

Tento systém počíta s tým, že v lige, kde hrá väčšie množstvo približne rovnako kvalitných mužstiev, sa hrajú napínavejšie zápasy, zaujímavé pre divákov, ktorí sú preto ochotní platiť vyššiu cenu vstupenky. V zápasoch o umiestnenie je výška vstupného v treťom zápase počítaná približne ako v priateľskom zápase.

POZOR!!! Príliš vysoká cena vstupenky môže spôsobiť malú návštevnosť na zápase.

V každom detailnom zobrazení odohraného zápasu je možné skontrolovať, koľko divákov sa prišlo pozrieť na zápas a aký bol celkový príjem zo vstupného.Prehľad prerozdelenia príjmov zo vstupného :