Vypúšťanie zápasov

Zmenili sme ako systém identifikuje "vypustený" playoff zápas. Systém spočíta priemerné IŠ hráčov na zápase s časom na ľade aspoň 2 minúty a ak je tento priemer menší ako 80% priemerného IŠ 17tich najlepších hráčov mužstva tak pre tieto účely sa zápas považuje za vypustený a nasleduje:

"Na playoff zápase nehrali naše najlepšie formácie"
Mužstvo dostane toto info do noviniek po Playoff zápase, v ktorom nenasadil aspoň 1., alebo 2. najlepšie hodnotenú formáciu. Hodnotenie formácií sa počíta automaticky a je možné si ho skontrolovať na karte odohraného zápasu v časti formácií, stĺpec "Hod".

V tomto prípade súperove mužstvo dostane do noviniek info:
"Súper nepoužil najlepšiu zostavu v playoff zápase, naši hráči sa vzdali odmien za výhru"
A efekt je taký, že súperove mužstvo nevyplatí hráčom bonus za výhru v tomto zápase, aj keď ich motivácia bola ako keby bonusy boli vyplatené.