Financie - základné informácie

V menu Mužstvo - Financie je možné sledovať aktuálnu hotovosť, denné príjmy a výdavky v rôznych oblastiach. Ak je hotovosť mužstva v mínuse ( pod 15 M ), nie je možné kupovať a zamestnávať nových hráčov ani vylepšovať zázemie.

Pravidelný sponzorský príspevok za 1 fanúšika je 8500 za týždeň, do mužstva tieto peniaze prichádzajú každú stredu.

Mužstvo môže utrácať hotovosť až po - 15 000 000, ak klesne hotovosť pod -50 000 000, bude manažérovi zablokovaný prístup do mužstva dovtedy, kým hotovosť znovu nestúpne nad túto sumu. Manažér bude mať k dispozícii 5 prihlásení, kde bude môcť urobiť opatrenia, aby hotovosť začala stúpať (predaj hráčov, zbúranie zázemia štadióna, iné...).
Úroveň Tréningových a Regeneračných priestorov systém nastaví na 150%, zvyšné úrovne ostávajú bezo zmeny.

Mužstvám s hotovosťou pod -100 000 000 sa všetky aktuálne úrovne zázemia nastavia automaticky na 0. Ak sa finančná situácia zlepší, systém znova nastaví zázemie na max. hodnoty.

V Menu Hráči - Sledovanie - Odchovanci sa zobrazuje príjem za prvý predaj hráča a za všetkých ako “Zisk”.

Maximálna možná hotovosť mužstva je 12 000 000 000.

V prípade, že manažér túto sumu presiahne (či už predajom hráčov, šetrením alebo iným spôsobom), tak systém túto sumu po prepočte (t.j. cca po 22:20) stiahne späť na 12 mld.


Čo všetko sa počíta vo financiách do odmien hráčov?
  • motivačné odmeny
  • odmeny za podpis novej zmluvy
  • nákup hráčov z nechráneného trhu