Špeciálne dresy

Špeciálne dresy - Darovanie dresu - Trh s dresmi

Každú sobotu (v pripade možnosti získania dresu) budú môcť hráči na základe určitých podmienok získať špeciálny dres, ktorý dá hráčovi rôzne bonusy. Typ dresu sa bude meniť každý mesiac. Dres bude po aktivácii možné znovu deaktivovať najskôr po 10 dňoch, systém zobrazí presný dátum a čas. Dresy je možné aktivovať / prepínať na karte hráča, po kliknutí na fotku hráča - platí iba so Sponzorským balíkom.

Bez Sponzorského balíka je tieto zmeny možné robiť cez menu Hráči - Dres, kde sa nachádza zoznam všetkých hráčov, ktorí vlastnia dres. Po kliknutí na hráča sa ukážu dresy, kde je následne možné robiť zmeny.

Mužstvá, ktoré už vlastnia daný dres, nemôžu získať znovu ten istý dres počas akcie. Platí to aj v prípade, že hráč, ktorý získa dres, bude predaný do iného mužstva alebo poslaný do "dôchodku".

Dres bude po aktivácii možné znovu reaktivovať najskôr po 10 dňoch.


01.12.2023 - December - Zotavenie 2023
Bonus : skrátenie aktuálneho zranenia o 4 dni
Pri deaktivácii : nič
* (POZOR - dres treba pri každom zranení deaktivovať a znova aktivovať)

01.10.2023 - Október - Halloween kúzla (maškrty) 2023
Bonus: zvýšenie sebaovládania (rýchlosti) o 10 bodov
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie atribútu

01.08.2023 - August - Veselé sviatky 2023
Bonus: zvýšenie hráčskeho potenciálu o jednu sezónu
Pri deaktivácii : zníženie hráčskeho potenciálu o jednu sezonu

24.06.2023 - Jún - Dovolenka 2023
Bonus: zvýšenie obrany o 10
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie obrany

05.06.2023 - Jún - Playoff spása
Bonus: atribút útok +10
Pri deaktivácii : atribút útok -10

29.04.2023 - Máj - Hotovosť
Bonus: súčasný plat hráča znížený o 40%
Pri deaktivácii : súčasný plat hráča zvýšený o 40%
* (POZOR - pred podpisom novej zmluvy, treba tento dres deaktivovať a po podpise znova aktivovať. V opačnom prípade, ak hráč podpíše zmluvu s novými platovými podmienkami, ako keby dres nemal, tak po deaktivácii sa hráčovi plat navýši o ďalších 40%)

18.03.2023 - Marec - Legendy
Bonus: zvýšenie nahrávky o 10
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie nahrávky

04.02.2023 - Február - Šťastný služobník
Bonus: zvýšenie lojality o 2 úrovne
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie lojality
* (Tento dres sa nedá aktivovať, ak je hráč na trhu)
* (POZOR - tento dres sa nedá darovať inému hráčovi !!!)

04.12.2022 - December - Veselé sviatky
Bonus: zvýšenie potenciálu hráča o jeden level
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie potenciálu hráča o jeden level
* (Tento dres sa nedá aktivovať z -12% na -6% a pri horších potenciáloch. Posledný krát sa dá dres aktivovať z -6% na 0%)
* (POZOR - tento dres sa nedá darovať inému hráčovi !!!)

13.10.2022 - Október - Halloween kúzla (maškrty)
Bonus: zvýšenie sebaovládania (rýchlosti) o 10 bodov
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie atribútu

31.07.2022 - August - Streľba na terč
Bonus : zvýšenie brány o 10
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie brány

04.06.2022 - Jún - Zotavenie
Bonus : skrátenie aktuálneho zranenia o 2 dni
Pri deaktivácii : nič

28.03.2022 - Apríl - Jarný odmäk
Bonus : zvýšenie streľby o 10
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie streľby

--------------------------------------------- ---------- Podmienky darovania pre nové dresy ---------- ---------------------------------------------

04.02.2022 - Február - Valentínsky Február
Bonus : zvýšenie sebaovládania o 10
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie sebaovládania

09.12.2021 - December - Veselé sviatky
Bonus: zvýšenie potenciálu hráča o jeden level
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie potenciálu hráča o jeden level
* (Tento dres sa nedá aktivovať z -12% na -6% a pri horších potenciáloch. Posledný krát sa dá dres aktivovať z -6% na 0%)

03.11.2021 - November - Legendy
Bonus: zvýšenie nahrávky +15, aktuálne zranenie -1 deň
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie nahrávky

06.10.2021 - Október - Halloween kúzla (maškrty)
Bonus: zvýšenie sebaovládania (rýchlosti) o 10 bodov
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie atribútu

03.09.2021 - September - Šťastný služobník
Bonus: Lojalita +3 (zvýši o 3 stupne), skúsenosť -80
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie lojality a zvýšenie skúsenosti
* (Tento dres sa nedá aktivovať, ak je hráč na trhu)

05.08.2021 - August - Streľba na terč
Bonus: Brána +10
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie brány

02.07.2021 - Júl - Letná dovolenka
Bonus: Sila +10
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie sily

02.06.2021 - Jún - Zotavenie
Bonus: Pri aktivovaní tohto dresu sa skráti aktuálne zranenie hráča o 2 dni
Pri deaktivácii : sa nestane nič, hráčovi sa nevráti zranenie spať

01.05.2021 - Máj - Playoff spása
Bonus: jednorázové zvýšenie útoku o 10
Pri deaktivácii: zodpovedajúce zníženie útoku

03.04.2021 - Apríl - Jarný odmäk
Bonus: jednorázové zvýšenie streľby o 10
Pri deaktivácii: zodpovedajúce zníženie streľby

05.03.2021 - Marec - Vyformuj sa
Bonus: jednorázové zvýšenie aktuálnej formy o 40
Pri deaktivácii: jednorázové zníženie aktuálnej formy o 40

03.02.2021 - Február - Šťastný Valentín
Bonus: zníženie platu hráča o 20%
Pri deaktivácii: zodpovedajúce zvýšenie platu

01.01.2021 - Január - Výber hviezd
Bonus pri aktivácii: zvýšenie hviezd hráča o jednu
Pri deaktivácii: zodpovedajúce zníženie hviezd hráča

01.12.2020 - December - Veselé sviatky!
Bonus: zvýšenie potenciálu hráča o jeden level
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zníženie potenciálu hráča o jeden level
* (Tento dres sa nedá aktivovať z -12% na -6% a pri horších potenciáloch. Posledný krát sa dá dres aktivovať z -6% na 0%)
* (POZOR - tento dres sa nedá darovať inému hráčovi !!!)

03.11.2020 - November - Hokejové legendy
Bonus: nahrávka +10, aktuálne zranenie -1 deň
Pri deaktivácii : zodpovedajúce zniženie nahrávky, zranenie sa hráčovi nevráti

02.10.2020 - Október - Halloween
Bonus: sebaovládanie +10
Pri deaktivácii : zodpovedné zníženie sebaovládania

03.09.2020 - September - Šťastný služobník
Bonus: Lojalita +3 (zvýši o 3 stupne), skúsenosť -30
Pri deaktivácii : zodpovedné zníženie lojality a zvýšenie skúsenosti
* (Tento dres sa nedá aktivovať, ak je hráč na trhu)

28.07.2020 - August - Streľba na terč
Bonus: Brána +10
Pri deaktivácii : zodpovedné zníženie brány

01.07.2020 - Júl - Letná dovolenka
Bonus: Sila +10
Pri deaktivácii : zodpovedné zníženie sily

18.06.2020 - Jún - Zotavenie
Bonus: Pri aktivovaní tohto dresu sa skráti aktuálne zranenie hráča o 2 dni
Pri deaktivácii : sa nestane nič, hráčovi sa nevráti zranenie spať

30.04.2020 - Máj - Playoff spása
Bonus: Útok +10
Pri deaktivácii : zodpovedné znmíženie útoku

04.04.2020 - Apríl - Jarný odmäk
Bonus: Streľba +10
Pri deaktivácii : zodpovedné zníženie sreľby

15.03.2020 - Marec - Vyformuj sa
Bonus: Forma +20 a Energia +5
Pri deaktivácii : zodpovedné zníženie formy a energie


Informácia :
  • nie je možné aktivovať dres "Šťastný služobník", pokiaľ je hráč na trhu