Nálada v mužstve

Nálada v mužstve je jeden z faktorov, ktorý určuje motiváciu hráčov na zápase (motivíciu je možné vidieť v oddelení prieskumu). Nálada sa mení v týchto prípadoch :

Nálada v mužstve sa odteraz bude zobrazovať aj ako % hodnota, spolu so slovným vyjadrením a neskôr slovné úplne zmizne. Možný rozsah nového zobrazenia je 0% až 100%. (viď. "Označenie nálad mužstva" nižšie) Reálne číselné úrovne nálady, ktoré vstupujú do výpočtu sa vôbec nemenia, iba spôsob ich zobrazenia.
Kliknutím na ikonku ducha pri mužstve v menu (Mužstvo - Novinky) sa dá odteraz preskúmať aktuálna nálada súpera, za 1 prieskum/pokus. Hodnota bude zobrazená na 8 hodín alebo do najbližšieho prepočtu.


Nálada má tendenciu sa časom ustáliť na "normálnej" hodnote (normálna = Chladná). Náladu mužstva si viete pozrieť na karte mužstva.

Označenie nálad mužstva :
  0% -   10% = Vražedná
15% -   20% = Zúrivá
25% -   30% = Nepriateľská
35% -   40% = Nervózna
45% -   50% = Chladná
55% -   60% = Neutrálna
65% -   70% = Spokojná
75% -   80% = Nadšená
85% -   90% = Radostná
95% - 100% - Bláznivá

Nízka dôležitosť zvýši náladu mužstva o + 15 % .
Normálna dôležitosť zvýši resp. zníži náladu mužstva o + - 5 % .
* Nálada má tendeciu ustáliť sa na "normálnej" hodnote (chladnej - 50%).
Vysoká dôležitosť zníži náladu mužstva o - 15 % .
* Od chladnej nálady nižšie klesá nálada mužstva pri vysokej dôležitosti o - 10 %