Nálada v mužstve

Nálada v mužstve je jeden z faktorov, ktorý určuje motiváciu hráčov na zápase (motivíciu je možné vidieť v oddelení prieskumu). Nálada sa mení sa v týchto prípadoch :

Nálada v mužstve sa odteraz bude zobrazovať aj ako % hodnota, spolu so slovným vyjadrením a neskôr slovné úplne zmizne. Možný rozsah nového zobrazenia je 0% až 100%. Reálne číselné úrovne nálady, ktoré vstupujú do výpočtu sa vôbec nemenia, iba spôsob ich zobrazenia.
Kliknutím na ikonku ducha pri mužstve v menu (Mužstvo - Novinky) sa dá odteraz preskúmať aktuálna nálada súpera, za 1 prieskum/pokus. Hodnota bude zobrazená na 8 hodín alebo do najbližšieho prepočtu.


Nálada má tendenciu sa časom ustáliť na "normálnej" hodnote (normálna = Chladná). Náladu mužstva si viete pozrieť na karte mužstva.

Označenie nálad mužstva :
Vražedná
Zúrivá
Nepriateľská
Nervózna
Chladná
Neutrálna
Spokojná
Nadšená
Radostná
Bláznivá