Pridelenie / zánik mužstva

Pridelenie mužstva


Po pridelení mužstva príde manažérovi automaticky vygenerované e-mailové upozornenie s heslom. Každé pridelené mužstvo má vygenerovaných úplne nových hráčov, financie, štadión a zázemie nastavené na počiatočné hodnoty.

Po pridelení mužstva je nevyhnutné v priebehu 6 dní aktivovať mužstvo a to prihlásením sa do hry. Následne je k dispozícii nastavenie názvu mužstva a neskôr v nastaveniach aj názov štadióna. Novoregistrovaní manažéri budú dostávať pevne daných 28 hráčov bez možnosti výberu ale lepšie konkurencieschopných vo svojej lige.

Každý novoregistrovaný manžér ako BONUS dostane na začiatok Sponzorský balík na jeden mesiac zadarmo. Výhody Sponzorského balíka na tomto mieste.


Zánik mužstva


Manažér bude z mužstva vyhodený v týchto prípadoch :
Ďalšie informácie :
  • ak bude manažér z mužstva vyhodený, tak idú všetci hráči z reprezentácie na voľný trh
  • samotné mužstvo zanikne, až keď sa zaregistruje nový manažér a bude mu toto mužstvo pridelené