Režimy

Tréningový režim je nastavenie činností, ktoré bude hráč trénovať počas tréningu. Je možné vytvoriť až 30 režimov podľa toho, ktoré vlastnosti sa v režime budú trénovať a ako dlho.

Napríklad tréningový režim pre centra môže vyzerať takto :
Útok: 40%, Streľba: 30%, Sila: 30%, Oddych: 0%
Nazvime ho "Utok-100"
Toto nastavenie znamená, že hráč bude 40% možného času na tréning venovať zlepšovaniu atribútu útok, 30% času venuje streľbe a 30% času sile.

Pri samotnom vykonaní tréningového režimu ovplyvňuje celkový čas tréningu jednotlivých atribútov aj nastavenie intenzity tréningu. Tú je možné zmeniť v menu Hráči - Režimy a platí iba pre hráčov, ktorí nehrajú zápas. Hráči, ktorí hrajú zápas, si intenzitu tréningu po zápase zvolia automaticky, podľa aktuálnej únavy.

Ak je nastavená intenzita tréningu 80 %
hráč, ktorý je zaradený do režimu "Utok-100" rozdelí svoj tréningový čas nasledovne :
Útok: 32%,
Streľba: 24%,
Sila: 24%,
Oddych: 20%

Hráč trénuje jednotlivé atribúty v časoch podľa nastavenia režimu a intenzity, celý zostávajúci čas sa venuje aktívnemu oddychu.

Oddych hráča je možné nastaviť aj priamo v tréningovom režime tak, že pre tréning atribútov nepoužijeme 100% času, nepriradený čas sa automaticky použije ako oddych. Ak teda zmeníme režim "Utok-100" :
Útok: 20%,
Streľba: 15%,
Sila: 15%,
Oddych: 50%
a nazveme ho "Utok-50",

Samotný tréning hráča sa vykoná takto (pri nastavenej intenzite tréningu 80 %) :
Útok: 16%,
Streľba: 12%,
Sila: 12%,
Oddych: 60%

Pre hráčov, ktorí hrajú zápas, nemá zmysel nastavovať oddych priamo v tréningovom režime – títo hráči oddychujú automaticky po zápase podľa aktuálnej únavy!

Hráči, ktorí majú nastavený systémový tréningový režim 'Oddych' netrénujú (iba keď hrajú zápas) a oddychujú menej!

Hráč s energiou nižšou ako 20% nevládze trénovať a automaticky si zvolí systémový režim 'Oddych'!