Juniorská prípravka – juniori

Vybraných najperspektívnejších juniorov môžeš 2* za sezónu poslať na intenzívne tréningové sústredenie. Uvedení hráči / hráč sa potom za túto investíciu odmenia tým, že budú v seniorskom mužstve okamžite začínať ako viac 'nadupaní' !

Len prvé dva 'pobyty' hráča na tréningovom sústredení mu dajú maximálne možné vylepšenie, každé ďalšie sústredenie už bude mať slabší účinok.

Úrovne Juniorskej prípravky a k nim prislúchajúca výška sústredenia (dopingu):
                    0 % = za jedno sústredenie = +0
    1 % až   24 % = za jedno sústredenie = +3
  25 % až    45 % = za jedno sústredenie = +4
  46 % až    75 % = za jedno sústredenie = +5

  76 % až 100 % = za jedno sústredenie = +6
105 % až 175 % = za jedno sústredenie = +7
180 % až 250 % = za jedno sústredenie = +8?


Jednotlivé tréningové sústredenia (doping) NIEJE možné prenášať do ďaľšej sezóny !!!

Jednorazový poplatok za kompletné tréningové sústredenie hráča závisí od .....................


Manažér ďalej môže jeden krát za určité obdobie (podľa úrovne oddelenia prieskumu) zmeniť vybranému hráčovi jeho počiatočnú pozíciu v mužstve a tak ovplyvniť jeho počiatočné rozdelenie atribútov.

Do seniorského mužstva môžeš povýšiť aj 16 ročných hráčov, ale pozor, takéto povýšenie spôsobí zníženie potenciálu o jednu úroveň a títo hráči nebudú hrať zápasy až kým nedosiahnu 17 rokov. Výhoda je, že ich lojalita sa povýšením zvýši o jeden bod. Podmienkou povýšenia je preskúmanie hráča s veľkou presnosťou (tzn. vidieť presné hodnoty s "terčíkom" ). Takto povýšený hráč do juniorskej prípravky (JP) dostane niekoľko bodov do IS a počas sezóny toto IS nerastie. 16 roční už nedostanú skúsenosť, ani keď nastúpia v automatickej zostave.

Existuje viac ako 5% šanca, že do juniorky pribudne zahraničný hráč.

POZOR !!! V prípade, že na konci sezóny (v deň veľkého prepočtu) do 19:00 hod nepresuniete hráčov z juniorských súťaží alebo z mládežníckych úrovní do juniorskej prípravky, tak títo hráči budú nenávratne vymazaní.


Hráči, ktorí dosiahnu vek 20 rokov a stále sa nachádzajú v juniorskej prípravke, odídu automaticky do hokejového dôchodku.

Úrovne Juniorskej prípravky a k nim prislúchajúci počet juniorov:
                    0 % =     0 hod = 0 dní                = za týždeň   0
    1 % až   19 % = 168 hod = 7 dní                = za týždeň   1
  20 % až   29 % =   76 hod = 3 dni a    4 hod = za týždeň   2
  30 % až   39 % =   51 hod = 2 dni a    3 hod = za týždeň   3
  40 % až   49 % =   38 hod = 1 deň a 14 hod = za týždeň   4
  50 % až   59 % =   31 hod = 1 deň a   7 hod = za týždeň   5
  60 % až   69 % =   26 hod = 1 deň a   2 hod = za týždeň   6
  70 % až   79 % =   22 hod = za týždeň   7
  80 % až   89 % =   19 hod = za týždeň   8
  90 % až   99 % =   17 hod = za týždeň   9
100 % až 129 % =   16 hod = za týždeň 10
130 % až 159 % =   14 hod = za týždeň 11
160 % až 175 % =   13 hod = za týždeň 12
190 % až 219 % =   11 hod? = za týždeň 13
220 % až 249 % =     9 hod? = za týždeň 14
250 %                 =     7 hod? = za týždeň 15

POZNÁMKA NA ZÁVER:
Cyklus sa mení z nedeľného prepočtu na pondelkový, takže v pondelok 12:00 je tzv. prvý junior. Ďalší juniori prichádzajú v intervale podľa výšky juniorskej prípravky.


Čo to znamená?
Ak máte Juniorku na 50 %, dostávate 5 juniorov za týždeň. Ak vo štvrtok si vrátite Juniorku na 100 % (už ste mali Juniorku na 100 %, ale ste si znížili), do konca týždňa budete dostávať juniorov v takom počte, ako keby ste mali juniorku stále na 50 %. Až v nedeľu sa to zmení a teda od najbližšej nedele budete dostávať v týždni 10 juniorov, čo prináleží vybudovaniu Juniorky na 100%.

Hodnoty kvality a potenciálu v juniorskej prípravke sú zvyčajne iba automatické nepresné odhady z oddelenia prieskumu a musia byť manuálne preskúmané na získanie presnejších hodnôt. Stačí kliknúť na interval hodnôt v zátvorke napravo od odhadovanej hodnoty, zadať svoj odhad a toto zmenší zistený interval. Toto sa dá opakovať, až kým sa nedosiahne požadovaná presnosť intervalu. Presná hodnota sa nachádza v tomto intervale.

Máš k dispozícii iba obmedzený počet juniorských prieskumov, ak potrebuješ viac, musíš zvýšiť úroveň svojho oddelenia prieskumu. Tieto prieskumy netreba minúť všetky hneď, pretože sa v priebehu sezóny môžu nazbierať, takže o nadbytočné neprídeš.

Nedraftovaný hráč z juniorskej prípravky bude mať počiatočnú skúsenosť podobne ako jeho draftovaný kamarát.

Počiatočné IŠ hráčov z juniorky bude závisieť od aktuálneho dňa v sezóne. Tým pádom bude trošku výhodnejšie povyšovať hráčov počas celej sezóny. Týka sa to iba juniorov vo veku 17, 18 a 19 rokov.Zverejňujeme ako sa kombinuje talent hráča a možné doplnkové atribúty pri narodení hráča. Hráč má jeden hlavný atribút (talent), jeden alebo dva doplnkové atribúty, vo výnimočných prípadoch iba hlavný atribút :

brána + rýchlosť, nahrávka, sebaovládanie

útok centri + sila, nahrávka, sebaovládanie
útok krídla + streľba, rýchlosť, nahrávka

obrana + nahrávka, sila, sebaovládanie

streľba + útok, rýchlosť, sebaovládanie

rýchlosť v poli + sebaovládanie, útok, streľba
rýchlosť v bráne + brána, sebaovládanie, nahrávka

sila útočníci + útok, nahrávka, sebaovládanie
sila obrancovia + obrana, sebaovládanie, nahrávka

nahrávka útočníci + útok, sila, streľba
nahrávka obrancovia + obrana, sila, sebaovládanie

sebaovládanie útočníci + útok, nahrávka, sila
sebaovládanie obrancovia + obrana, nahrávka, silaÚrovne Juniorskej prípravky a k nim prislúchajúci počet hráčov:
                    0 % = počet hráčov v JP =   0
    1 % až   20 % = počet hráčov v JP =   4     (max počet 7/4)
  21 % až   40 % = počet hráčov v JP =   8     (max počet 15/8)
  41 % až   60 % = počet hráčov v JP = 12     (max počet 23/12)
  61 % až   80 % = počet hráčov v JP = 16     (max počet 31/16)
  81 % až 250 % = počet hráčov v JP = 20     (max počet 39/20)


Maximálny počet hráčov v juniorskej prípravke je 39/20. To znamená, že ak už máte v juniorskej prípravke 19/20 hráčov, viete pozvať do prípravky ešte ďalších 20 hráčov z juniorských súťaží alebo z mládežníckych úrovní. Ak ale máte v juniorskej prípravke plný stav 20/20, tak ďalších hráčov už povyšovať nieje možné !!!