Taktické profily hráčov

Taktické profily - útočníci
Taktické profily - obrancovia

Príklad výpočtu :
Do vzorca z prvého riadku treba dosadiť príslušné atribúty hráča. Pokiaľ má hráč nejaký atribút vyšší ako je maximum z druhého riadka, dosadí sa miesto atribútu hráča toto maximum. Sčítaním prvého riadka potom dostaneme výsledné % profilu daného hráča.Výpočet taktického profilu ostreľovač :
0,56*50 + 0,347*113 + 0,4*50
Max : 50 útok - 150 streľba - 50 skúsenosti
28 + 39,21 + 20 = 87,21%