Klesanie atribútov v %

Takto bude vyzerať klesanie potenciálov u dotknutých hráčov:

MAX-6
0% -3% -6% -12% -18% -27% -36% -42%

MAX-5
0% -3% -8% -14% -21% -30% -36% -42%

MAX-4
0% -4% -9% -16% -24% -30% -36% -42%

MAX-3
0% -5% -11% -18% -24% -30% -36% -42%

MAX-2
0% -5% -12% -18% -24% -30% -36% -42%

MAX-1 a MAX
rovnako ako doteraz