Zranenie a choroby

Hráči sa môžu zraniť na tréningu, na zápase alebo môžu ochorieť. Pravdepodobnosť zranenia a choroby sa zvyšuje u hráčov, ktorých energia je nižšia ako 60% . Zranení a chorí hráči netrénujú ani sa neregenerujú a nemôžu hrať zápasy.

V prípade, že sa hráč zraní v zápase, tak nenatrénuje nič, ale získa skúsenosti. Ak sa zraní počas tréningu (na lavičke), tak tréning mu zostáva, ale skúsenosti nemá žiadne, kedže zápas nehral.

Zranení a chorí hráči sa zobrazujú s ikonkou malej lekárničky .

Zranenému hráčovi sa zníži forma o 2 body za každý deň zranenia. Podľa závažnosti zranenia to môže byť aj viac.

Zraneným hráčom sa dĺžka zranenia mení (zmenšuje) každý deň po prepočte, čiže po 22:00 hod.

Celková dĺžka zranenia hráča za sezónu sa zobrazuje v menu Hráči - Štatistiky (iba pre Sponzorský balík).
- mení sa každý deň po prepočte po 22:00 hod.

Zranenie hráča je možné zmenšiť pomocou dresu "Zotavenie" – sekcia Dresy.

Maximálna doba zranenia hráča je 12 dní.