Pošta

Hra umožňuje odoslať poštu vybranému manažérovi a to tak, že na karte manažéra, ktorému chcete poslať správu stlačíte "Pošta" . Svoju poštu ako aj iné prijaté a odoslané pošty nájdete pod ikonou , nachádzajúcou sa v hornom menu. Za deň je možné poslať maximálne 10 správ (so Sponzorským balíkom 40 správ). Maximálna dĺžka jednej správy je 1000 znakov (so sponzorským balíkom 2000 znakov), správy staršie ako 16 dní sa automaticky mažú.

V posledný deň sezóny (v sobotu po veľkom prepočte) sa všetky odoslané aj prijaté správy zmažú.